Šerm

V oblasti scénického šermu nabízíme řadu různých vystoupení. Specializujeme se zejména na boj zbraněmi z východní části Evropy (šavle, šamšíry, jatagany). V této oblasti máme dlouholetou tradici již od roku 1996. SHŠ Gloria patří mezi zakladatele tohoto odvětví šermu v západních Čechách.

Samozřejmostí jsou pro nás ovšem i zbraně západní, obvykle používané vojsky třicetileté války - kordy, rapíry, palaše, flerety a dýky ale i zbraně palné - muškety, arkebuzy a pistole.

Z nepřeberné řady šermířských vystoupení v našem reperoáru můžeme nabídnout např. následující programy:

Ruce vzhůru!

Scénka Ruce vzhůru zavede diváky do světa krvelačných loupežníků, jejichž denním chlebem je přepadávání a olupování těch pocestných, kteří se odváží vkročit do hlubin lesa, v němž tito darebáci přebývají.

Baron Trenck

Muž, který v plné zbroji přeskočí tři koně a holou rukou vymáčkne mízu z větve. Jeho setkání s atamanem Vodkovem nemůže zůstat bez souboje.

Posel

V zemi zuří válka. Mírový posel s šifrovanou depeší je na cestě k vévodovi. Podaří se mu projít přes dvě znepřátelené armády a přes bojechtivé velící důstojníky?

Čarodejnice

Co dodat? Pekla ďábelsky dobré koláče, teď se bude u hranice péci sama. Zastaví někdo šíleného inkvizitora? Budou diváci jen nečinně přihlížet a čekat na zásah z hůry?

O živé vodě a kouzelném prstenu

Nadčasový pohádkový příběh nejen pro děti. Uvidíte vyprávění o dvou bratrech, kteří se vydají do světa, aby svému otci přinesli dary a rozhodli tak o tom, který z nich zdědí vládu nad otcovým panstvím.

Podivuhodné dědictví

Dědeček byl před svou smrtí velkým šprýmařem. Když se ale v jeho pozůstalosti najde mapa k pokladu, vydávají se jeho potomci na cestu za bohatstvím.

Vyslanec

Exotický průvod z tureckých zemí v čele se samotným vezírem může zavítat i k vám. Jak ho přijme zdejší starosta a kronikář? Na co se ho zeptají? Co mu nabídnou? Čím ho pohostí? Snad ho neurazí.

Jedná se o časově rozsáhlejší společný program, který vyžaduje spolupráci s další skupinou historického šermu.

Tanec

Taneční část skupiny SHŠ Gloria byla založena roku 2001. Ve rámci své činnosti se věnuje historickým rekonstrukcím a scénickému ztvárnění dobových tanců.

Gotické tance

Pásmo scénických tanců situovaných do období 13. - 14. století a tématicky umístěných do šlechtického prostředí. Nabízíme dvě kostýmové varianty tohoto pásma, a to rannou gotiku a období vlády Lucemburků v zemích Koruny české.

Renesanční tance

V rámci renesančních tanců nabízíme historické rekonstrukce, nebo (podobně jako u tanců gotických) scénické ztvárnění tanců z 2. poloviny 16. století. Renesanční tance nabízíme ve dvou variantách - tance dvorksé a tance venkovské

Orientální tance

Nabízíme klasický egyptský a turecký tanec, tanec se šátkem a dalšími rekvizitami. Naší specialitou je vystoupení ve stylu Tribal Fusion.

Tanec s ohněm

Scénický nebo orientální tanec se speciálními ohnivými rekvizitami - kahany, svíčkami, ohnivými prsty...

Módní přehlídky

V rámci módní přehlídky jsou naši členové schopni předvést ukázky autentickch (včetně metod výroby podle dobových předloh) oděvů a vybavení od doby gotiky až po baroko. Součástí módní přehlídky je i prezentace dobového spodního prádla.

Ohňová vystoupení

Nabízená ohňová vystoupení zahrnují samostatný tanec ozvláštněný ohnivými efekty jako jsou např. hořící vějíře, představení plivačů ohně, souboje s hořícími zbraněmi nebo jejich kombinace.

Hřbitovní romance

Ucelené noční vystoupení, které vypráví příběh vykradačů hrobů, kterým se dostane nemilé zkušenosti, když na jednom ze hřbitovů narazí na oživlé mrtvé, čarodejnici ale dokonce i na krvežíznivého démona.

Obecné informace

Komplexnost scének závisí zcela na objednavateli, vystoupení jednotlivých druhů lze prakticky libovolně kombinovat. Jsme schopni zajistit vystoupení od velmi jednoduchých 5 minut trvajících šermířských či tanečních scének až po značně rozsáhlá, kombinovaná vystoupení obsahující šerm, tanec i ohňová vystoupení a případně i kooperaci několika různcých skupin historického šermu. Kromě toho nabízíme pohádková vystoupení a soutěže nejen pro děti, přednášky o zbraních, zbrojích, odívání a životě v období jímž se zabýváme.

Ceny za vystoupení jsou smluvní. Závisí na požadované délce vystoupení, počtu opakování jednotlivých scének, počtu účinkujících, náročnosti daných scének a vzdálenosti od Plzně (v případě vystoupení mimo Plzeň se do ceny promítají i náklady na dopravu).

Požadavky na pořadatele

Pro korektní průběh většiny našich vystoupení, je vhodné poskytnout následující:

V případě, že možnosti organizátora neumožňují zajisti hudební aparaturu, lze využít aparaturu námi vlastněnou.